Home

TÜM PROJELER

Oa 4 Cover
19 Aralık 2023 | 0 Yorum

İstanbul’da Fatih semti tarihi bakımdan oldukça önemli semtlerden biridir. Proje alanım ise Vatan Caddesi’nde bulunmaktadır ve günümüzde otopark olarak kullanılmaktadır. Bu bölgeyi daha iyi tanımlamak adına öncelikle tarihi haritalar olan Ayverdi haritası ve Alman Mavilerini inceledim. Günümüz imar sınırlarını da dikkate alarak kütlemi belirledim. Konservatuarın cephe sistemini belirlerken müzik sınıfları arasındaki koridorlardan etkilendim. Cephe sistemim hem ışığı daha kontrollü içeri almama hem de ses izolasyonunu kontrol altına almama yardımcı oldu.

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

Render1 2
30 Ekim 2023 | 0 Yorum

VAZİYET PLANI KURGUSU Şile çocuk köyü tasarımında göz önünde bulundurulan öncelikli konu yapı sürekliliğinin sağlanması ve kent dokusunun bozulmamasıdır. Bu sebepten ötürü hâkim rüzgâr olan kuzey doğu yönüne paralel ve ona dik akslar ile grid sistem oluşturulmuştur. Yapılan grid sistem sayesinde proje alanında rüzgâr koridorları oluşturulmuştur. Şile çocuk köyünde düşünülen ana fikir analizler neticesinde çıkartılan kentte var olmayan kütüphane sosyal alanlar gibi fonksiyonların çevrede olmamasıdır. Bu sebepten ötürü proje alanının kuzey ve kuzey batı yönlerinde yer alan konut bölgesindeki popülasyonu…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

Ana Perspektif 2
30 Ekim 2023 | 1 Yorum

Kent müzesi tasarımında göz önünde bulundurulan öncelikli konu yapı sürekliliğinin sağlanması ve kent dokusunun bozulmamasıdır. Proje alanının ortasında bulunan liman hanın kör cephelerinden oluşturulan akslar ve Reşadiye caddesine paralel aks birleştirilerek yapının ana gövdesi oluşturulmuş ve bu ana gövdenin formu vasıtası ile yapıda iç bahçeler oluşturulmuştur. Ana gövde üzerinden ek binalar oluşturularak ve İstanbul ticaret odasının cephesinden çekilerek meydan oluşturulmuştur. Meydan vasıtası ile Reşadiye Caddesi ile Yalı köşkü caddesi arasında bir bağlantı oluşturularak insan sirkülasyonuna açık hale getirilmiştir. Bu bağlantı…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

Gece Renderi Kopya 2
26 Ekim 2023 | 0 Yorum

THE LINE    Gençlik merkezinin tasarımında göz önünde bulundurulan öncelikli konu yapı sürekliliğinin sağlanması ve kent dokusunun bozulmamasıdır. Bu sebeple Hüsrev Gerede Caddesine paralel yapılaşma öngörülmüştür. Proje alanında bulunan mevcut ağaçlar dikkate alınarak yapılaşmaya uygun alanlar tespit edilmiştir. [1] Verilen ihtiyaç programı göz önüne alınarak fonksiyonlar sosyal-kültürel, yönetim-konaklama ve eğitim başlıkları altında toplanmıştır. Bu duruma bağlı olarak Silahhane Caddesi ve Ömer Rüştü Paşa Sokaklarını birbirine bağlamak ve fonksiyonları birbirinden ayırmak amacıyla iki aks oluşturulmuştur. Bu akslar aynı zamanda arazi sınırları…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

3
26 Ekim 2023 | 1 Yorum

“Bir varlık olarak tanımlanan zaman, şimdide yaşanan bir an’dır. An’da yaşanan eylemlerin çeşidi, oluşun sonsuz sürecinde yer alır.” Samantha Hardingham ÖNCÜL Performans sanatı, 1960’lı yıllarda ortaya çıkan, izleyicinin önünde canlı olarak icra edilen bir sanat biçimidir. Performans sanatı metinden bağımsızdır ve o an olur. Tekrarı yoktur. Tekrarlansa bile bu tekrar bir farklılık taşıyacaktır ve dolayısıyla bu performans öncekinden başka bir performans olacaktır. Performans sözcüğü, ‘gösterme’ anlamına gelmekle birlikte ‘tamamlama’ anlamını da içermektedir. Bir sanat yapıtının ‘tamamlanması’, başka bir deyişle ‘sanat…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

1 1 Photo Kopya 2
26 Ekim 2023 | 0 Yorum

PROJE ALANI Çok fonksiyonlu kültür yapısının tasarımında göz önünde bulundurulan öncelikli konu yapı sürekliliğinin sağlanması ve kent dokusunun bozulmamasıdır. Proje alanının çevresindeki yapılaşma dokusu göz önüne alınarak tasarlanmış olan bu yapı. Dört çevresinde yer alan Ali Kafka Sokak, Halitağa caddesi, Taşköprü Caddesi ve Hayrullah Efendi Sokağa paralel oluşturulmuş akslar birleştirilerek yapının ana gövdesi oluşturulmuştur. Kaba kütlenin Ali Kafka sokak üzerinden yaya sirkülasyonu için boşluk bırakılarak yapının genel sirkülasyonunu sağlayan iç meydana ulaşımı sağlanmıştır. Yapı Ali Kafka Sokak boyunca dokuyla iç…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

Ana Render 2
26 Ekim 2023 | 0 Yorum

Galata bölgesinde şıkça bulunan sokak şarkıcıları, grafiti sanatçıları, pantomim sanatçıları vb. Birçok sokak sanatçısına hizmet edebilecek bir senaryo düşünülmüştür. Bölgede birçok sokak sanatçısı bulunmasına rağmen onlara hitap edebilecek, eğitim alabilecekleri bir mekân bulunmamaktadır. Çoğunlukla yasal olmadan yapılan sokak sanatçılığı sokak sanatçılarına zarar vermektedir. Sokak sanatları merkezinin amacı sanatçıların daha rahat çalışabilecek mekanlara ulaşabilmelerini sağlamak ve sokak sanatçılığını yasal olarak yapabilmeleri için bilgi alabilmelerini sağlamaktır. Sokak Sanatı Nedir? Sokak sanatı, sınırları ancak yaratıcılığın sınırlarıyla belirlenebilecek, sokakta icra edilen sanatla ilişkili tüm…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

Safgsdfdsfgasddfad 2
26 Ekim 2023 | 0 Yorum

Heykel denince insanların aklına beyaz mermerden yapılmış figürler gelir. Özellikle Yunan ve Roma döneminde -heykeller mermerden yapıldığı için- hep beyazdır. Aslında o gördüğünüz eski heykellerin büyük çoğunluğu ilk yapıldığında renkliydi. Ama genel olarak insanların kafasında onlar beyaz olarak yaşamaya devam ediyor ve bu algıyı değiştirmek kolay olmayacak gibi görünüyor. Bundan dolayı tasarım alanındaki birimlerde de ağırlıklı olarak beyaz renk kullanılmıştır. Aydın’ın Geyre köyünde yaklaşık 6000 yıl önce kurulmuş, Roma İmparatorluğu’nun heykeltıraşlık başkenti olan Afrodisias’tan esinlenilerek yapılmış olan kamp, heykeltıraşlık eğitimi…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

60
24 Ekim 2023 | 0 Yorum

KURGU Proje alanı çevresiyle birlikte ele alındığında yoğun bir ormanlık alan ve kuzey yönündeki deniz manzarası ile birlikte doğal bir ortam sağlamaktadır. Bu doğal ortamın bir parçası olarak düşünülen çocuklar proje kurgusunun merkezinde tutulmaktadır. Çocukların burada eğlenceli vakit geçirecekleri doğal ve eğitici açık alanlar proje alanıyla bütünleşecek şekilde alanının orta noktasında konumlandırılmıştır. Projeye ismini de veren bu açık alanlarda yer alan doğadaki sesi yoğun bir şekilde algılayacakları farklı kotlarda oluşturulmuş bir Ses Yolu tasarlanmıştır. Ses yolu üzerinde duyulan doğal sesler…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

50
24 Ekim 2023 | 0 Yorum

PROJEYE YAKLAŞIM Konut + olarak belirlenen proje konumuzda Dolapdere bölgesinin yoğun insan nüfusu ve kentin önemli bölgelerine olan ulaşım rahatlığı dikkate alınmıştır. İstanbul’da ticaretin en yoğun bölgesi olan Mecidiyeköy ‘e yakınlığıyla, yakın çevresinde yer alan kampüs ve diğer eğitim alanlarıyla, farklı ihtiyaçlara sahip olması gereken bir konut tipolojisi fikrini doğurmuştur. Pandemi ile birlikte hayatımızın her bölümünde yer alan yaşam alanlarımızın yetersiz olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Bu noktada esnek bir planlamayla 6m x 6m olarak tasarlanan hücrelerin ihtiyaca göre bir…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

40
24 Ekim 2023 | 0 Yorum

YAPI TASARIMI ANA FİKRİ Projenin yoğun bir ticaret semtinde bulunması alanın kullanımında ticari alanlara yoğunlaşmayı hedeflemiştir. Bu açıdan proje alanı ele alındığında yaya sirkülasyonunun devam ettiği sokaklardaki hareketliği alan içerisinde de devam ettirmek tasarım ana fikirlerinden biridir. Giriş kotlarında ticari mekanlar oluşturulmuştur. proje alanı içerisinde bulunduğu yapı adasını ticari yönden etkin kullanacak şekilde yollardan geri çekilmeler gerçekleştirilmiştir. İç alanda oluşturulan meydana ulaşımı sağlayan akslar sokakların birer parçası olarak devam etmeyi amaçlamıştır. Aynı zamanda yapı içerisinde oluşturulan meydanda kent dokusu korunmaya…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

30
24 Ekim 2023 | 0 Yorum

PROJEYE YAKLAŞIM Şehrin belleğinde önemli bir yer tutmuş, farklı yaşantı ve sosyal süreçlere tanıklık yapmış, şehrin gelişim merkezinin tam ortasında yer alan, içinde tarihin derin izlerini barındıran üç büyük imparatorluğa ev sahipliği yapmış tarihi yarımada, insanlık tarihi için önem arz etmektedir. Proje alanı göz önünde bulundurulduğunda, kuzeyinde bulunan Reşadiye Caddesi, karşı kıyısında yer alan Galata, Beyoğlu, Karaköy ve Boğaz hattı boyunca uzanan manzara müzenin konumuyla birlikte ele alınarak yapının tasarımında çıkış noktalarından biri olmuştur. Bu üç ana aks üzerinden kent…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

20
24 Ekim 2023 | 0 Yorum

Projeye Yaklaşım Öğrenci merkezi tasarımında göz önüne tutulan öncelikli konu; açık alanların sürekliliğinin sağlanması ve bu sürekliliğe öğrenci merkezinin nasıl katılabileceğidir. Öncelikle Kadıköy’den gelenlerin Moda sahiline ve öğrenci merkezine ulaşabileceği, +10.00 kotu meydanı olarak ayrılan alan ile öğrenci merkezinin içinde kalan, görece daha küçük ve kot olarak daha yüksekte kalan alan arasında bağlantının sağlanması bu sürekliliğin önemli bir parçasıdır. Bu alanda öğrenci merkezi oluşturduğu iç avluyla deniz manzarasını güçlendirmekte ve bir yaya yoluyla meydanları birbirine bağlanmaktadır. Bir diğer konu ise…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

1 1
24 Ekim 2023 | 0 Yorum

Türkiye’de son yıllarda gittikçe popülerleşen hava, kara ve deniz model araç kullanımına uygun ortam yaratan kampımız İstanbul’un doğası ile iç içe olan Şile İlçesi’nde bulunmaktadır. Kamp içerisinde barındırdığı pistlerle bütün model araç sahiplerine hitap etmektedir. Eğitim ve modelleme atölyelerinde grup çalışmalarıyla eğlenceli vakit geçiren ziyaretçiler aynı zamanda 50 kişi kapasiteli dinlenme birimlerinde diledikleri sürece tatil yapabilirler.

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

R1
21 Ekim 2023 | 0 Yorum

Mimari Tasarım Stüdyosu 5 bünyesinde tasarlanan Galata Craft, yaratıcı bir tasarım kompleksi olarak Beyoğlu’nda yer almaktadır. Ana konsept Galata bölgesinin önemli mirası olan zanaatkarlık olarak düşünülmüştür. Zanaatin yarattığı ticari ruh pasaj kavramıyla birleşip ana senaryoyu oluşturmuştur. 8.000 m² büyüklüğündeki projenin programında zanaat atölyeleri, eğitim birimleri, seminer odaları, ticari birimler, kafe, restoran ve zanaatkarlara özel konaklama birimleri bulunmaktadır.

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

13
21 Ekim 2023 | 2 Yorum

Mimari Tasarım Stüdyosu 4 bünyesinde tasarlanan Tek Library, İstanbul’da yeni nesil kütüphane yapısı olma özelliği taşımaktadır. Tarihi Yarımada’da bulunması sebebiyle kütle ve mekan bazında kurduğu bağlam da hassasiyetle ele alınmıştır. Proje, yapının bitişiğinde yer alan ve önemli bir kültür varlığı olan Liman Han’a referanslar vermektedir. Mimar Vedat Tek’in imzasını taşıyan Liman Han’ın lacivert çinileri projenin cephesine, mimarın ismi de projenin ismine ilham olmuştur.

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

R1
21 Ekim 2023 | 0 Yorum

Mimari Tasarım Stüdyosu 3 bünyesinde tasarlanan Design Sight, İstanbul’da tasarım alanlarında eğitim gören üniversite öğrencilerini odak almıştır. Kütle ve mekan kurgusu aşamasında Şile’nin çevresel verileri dikkate alınmıştır. Proje alanında yer alan mevcut yeşil doku korunmuş, kütle ve arazi kotları bu dokuya göre yeniden düzenlenmiştir. Projenin programında esnek kullanımlı çok amaçlı salon, tasarım atölyesi, kafeterya ve sergi alanı yer almaktadır.

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

B
21 Ekim 2023 | 0 Yorum

Mimari Tasarım Stüdyosu 2 bünyesinde tasarlanan Prism360 projesi, Büyükada için kültür ve sanat merkezi işlevi taşımaktadır. Bu işlev geniş ölçekten başlanılarak detaylı olarak ele alınan İstanbul’un Adalar İlçesi’nde bulunan Büyükada analizlerine göre belirlenmiştir. Projenin programı, proje alanının deniz ve meydanlar ile olan ilişkisi de göz önünde bulunarak düşünülmüştür. Programda oditoryum, sanat atölyesi, sanat galerisi, kafe ve yönetim birimleri yer almaktadır.

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

Renderlar 1 Photo
5 Ekim 2023 | 0 Yorum

PERMA-CULTURE Permaculture gives us a design system. Which is a sustainable, human-controlled support system. Always trying to trap energy and gain life from it. SITE In the design process, we first achieved a natural landscape by keeping the topography stable. Afterwards, the structure was placed in the most suitable and logical area. Meanwhile, the current Permaculture Zone System became an inspiration for the design process. The user is assisted to settle logically by it. ZONES Zone 0: Structure, Parking Area,…

Yazar

Kurum

Yıl

Yer

Tür

Ana1
4 Ekim 2023 | 0 Yorum

“Gözlerimiz ışıkta biçimleri görmek üzere yapılmıştır.” (Le Corbusier, towards a new Architecture, 1927) Mimarlık kullanıcılar için amaçlarına uygun ortamlar yaratmaktadır. Mimarların düşüncelerini somut temsiliyle sunmaları ve bu temsillere iklim, kullanıcı, işlev, estetik, ekonomik şartlar gibi kavramlarla ulaşmaları tasarım dillerini ortaya koymaktadır. Mimar öznesini, tasarım ilkeleri ve yöntemiyle birlikte, mimarlık pratiğinin yapının oluşum sürecinde temsili çerçevesinde ele almayı gerektirmektedir. Bu değişimi somut olarak kullanıcılara aktarmak amacıyla Yeşil Ofis ve Üretim Binası projesinin kurgusunu oluşturan süreç menşe, frekans ve örüntü kavramlarıyla üç…

Yazar
, , , , ,
Kurum

Yıl

Yer

Tür

archtuell | arktüell

MİMARLIK / İÇ MİMARLIK / TASARIM
ÖĞRENCİLERİ GÜNCEL PLATFORMU

BİZİ TAKİP EDİN

SON YORUMLAR

ARAMA YAPIN