İFATEKS Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Mansiyon Ödülü

Ana1

“Gözlerimiz ışıkta biçimleri görmek üzere yapılmıştır.”
(Le Corbusier, towards a new Architecture, 1927)

Mimarlık kullanıcılar için amaçlarına uygun ortamlar yaratmaktadır. Mimarların düşüncelerini somut temsiliyle sunmaları ve bu temsillere iklim, kullanıcı, işlev, estetik, ekonomik şartlar gibi kavramlarla ulaşmaları tasarım dillerini ortaya koymaktadır.

Mimar öznesini, tasarım ilkeleri ve yöntemiyle birlikte, mimarlık pratiğinin yapının oluşum sürecinde temsili çerçevesinde ele almayı gerektirmektedir. Bu değişimi somut olarak kullanıcılara aktarmak amacıyla Yeşil Ofis ve Üretim Binası projesinin kurgusunu oluşturan süreç menşe, frekans ve örüntü kavramlarıyla üç ayrı bölümde ele alınmıştır.

KURGU

MENŞE
İnsan zihni, varoluşundan itibaren ulaştığı bir bilgiyi kavrayabileceği bir kalıp içerisine yerleştirmek ve onun için anlamlı bir sonuca ulaşabilmek adına çalışmaktadır. Zihin aynı şekilde kalıplar topluluğuyla karşılaştığında, parçalarda eksikliler dahi olsa kendisine anlamlı gelen bütünü oluşturmak üzere bu parçaları birleştirmektedir.

Projemize başlarken ele aldığımız ve tasarım dilimizi ortaya çıkaracak olan kalıp, işlevden yola çıkarak belirlediğimiz bir doku parçasıdır. [1]

FREKANS
Tasarım ilkesinin en başında menşe olarak belirlediğimiz doku parçasının belirli aralıklarla tekrarı mekan oluşumlarında bize yol gösterici bir katkı sağlamıştır. İhtiyaç programında belirlenen mekanların bir araya gelişleri, bu kalıbın tekrarını sağlayarak işlevselliği ön planda tutan bir düzene ulaşması sağlanmıştır. [2]

ÖRÜNTÜ
Örüntü; özüne bakıldığında, bir düzen ve yineleme içerisindeki iki ya da üç boyutlu nesneler topluluğudur. Kavramı insanların yakın çevresine indirgediğimizde yaşadığımız kentin, kullandığımız yapının, bulunduğumuz mekanın ait olduğu bir desen vardır ve biz de bu örüntünün bir parçasını oluşturmaktayız.

Projemizde belirlenen dokunun tekrarıyla oluşacak olan mekanları kullanıcıların algılanmasını kolaylaştırılacak olan işlevselliği ön planda tutarak yapı oluşumuna ulaşmaya çalışılmıştır. [3]

Mekan oluşumunda benimsenen örüntünün üçüncü boyuta da taşınmasını sağlayarak mekanların kolaylıkla algılanması hedeflenmiştir. [4]

YAKLAŞIM KARARLARI
Proje alanı metrobüs hattının da üzerinde bulunduğu D-100 karayoluna bağlantısı bulunan Ekin Caddesi üzerinde yer almaktadır. Araç yoğunluğu olarak güçlü bir aks olan bu cadde proje alanımıza araçla yaklaşımı sağlayacağı ön görülmektedir. Bu aksın hem eğimli hem de yoğun bir araç trafiğine sahip olmasından dolayı proje alanına araçla giriş güneyde bulunan 169. Sokaktan sağlanması planlanmıştır. (Giriş 1 ve 2).

Proje alanının kuzeyinde bulunan Tonguç Baba Caddesi yakın çevredeki Torium Alışveriş Merkeziyle yaya bağlantısını sağladığından yaya yaklaşımının çoğunlukla bu cadde üzerinden olacağı öngörülmektedir. Buradaki aks kuzeydeki park alanıyla da birleştirilerek Ekin Caddesinden yaya girişi planlanmıştır. (Giriş 3).

YAPI

GİRİŞLER-MEYDAN
Proje alanına farklı akslardan yaklaşımların bulunduğu girişler tasarlanmıştır. Yaya girişleri ortak bir iç meydanda buluşarak sirkülasyonu sağlamaktadır. Meydan kotu kiralanabilir alanlara hizmet edecek şekilde +/- 0.00 kotunda planlanmıştır.

Meydanın çevresini saran kiralanabilir alanlar iç meydanda açık bir çarşı mekanı yaratmaktadır. Ayrıca ofis ve üretim birimlerini destekleyecek şekilde bir etkinlik alanı olarak kullanılması da planlanmaktadır.

ÜRETİM BİRİMLERİ
Proje alanının kuzeyinde yer alan bu bölümde üretim alanları, depolar ve yönetim birimleri çözülmüştür. Meydan kotunda bulunan alan yine kiralanabilir alanlara bırakılmıştır. Toprak kotunun altında kalan bölümde depolar çözülmüş ve Giriş 1 noktasından rampalarla bu depolara araç ulaşımı sağlanmıştır. Toprak kotunun üzerinde kalan alanlarda kuzey ışığını etkin bir şekilde kullanması amacıyla üretimin yapıldığı kesimhane ve tasnif mekanı çözülmüştür. Bu alan 10 metre kat yüksekliğine sahiptir. Böylelikle içerideki çalışma ortamının kullanıcılar için ferah bir ortam sağlanması planlanmıştır. Kesimhane ve tasnif mekanındaki geniş açıklık çelik profillerle oluşturulan ters makas çatı sistemiyle geçilmiştir.

Üretim birimlerinin ofis alanları Giriş 2 ve Giriş 3 bölgeleri arasında çözülmüştür. Ürünlerin tanıtımı, pazarlaması ve süreç yönetimi bu alanda planlanmıştır.

KİRALANABİLİR BİRİMLER
Projede belirlenen Giriş 1 ve Giriş 2 aksları arasında bulunan kütle +0.00 kotunda kiralanabilir dükkanlar, üst kotlarda kiralanabilir ofisler olacak şekilde tasarlanmıştır. Meydan ile olan bağlantısı Giriş 2 noktasında sirkülasyon elemanlarıyla sağlanmıştır. Yapıda ayrıca üretim birimleri ofislerine bağlantısını sağlayacak olan köprüler bulunmaktadır. Bağlantıyı sağlayan köprüler Giriş 2 bölgesinde meydandan ve girişten algılanacak şekilde yerleştirilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Yapıda doğu ve güney istikameti boyunca güneş yönüne karşılık gelecek şekilde güneş odası sistemi uygulanması planlanmıştır. Böylelikle burada bulunan mekanlarda ısı kaybı düşük seviyede tutulacaktır. Güneş odasına karşılık gelen duvarlar ısıyı içerisinde tutacak olan tuğla duvarlarla kaplanacaktır. Bu alan ayrıca kiralanabilir alanlar kütlesinin sirkülasyonunu sağlayacak şekilde teraslara üst örtü sağlayacaktır.

Yapıda iki giriş aksıyla desteklenen orta bölümde iç meydan tasarlanmıştır. Böylelikle yapının gün ışığını etkin kullanması sağlanmıştır. Bunun yanında binada cephe yüzeyi arttırılarak iklimlendirmeye ve doğal hava sirkülasyonuna olumlu etki etmesi planlanmıştır.

Projede çatılarda yağmur suyu toplanmasını sağlayacak sistemler kullanılacaktır. Çatılara düşen yağmur suları -3.00 kotunda bulunan yağmur suyu toplama deposuna aktarılacak ve filtrelerden geçtikten sonra bahçe sulama ve ıslak hacimlerde kullanılacak sular olarak dönüşümü sağlanacaktır. [1]

Projede belirlenen teraslarda yeşil çatılar kullanılacaktır. Böylece ısıtma ve soğutma için harcanan enerji azaltılacak ve ekonomiye katkısı sağlanacaktır. Bunun yanında çevredeki karbondioksit miktarını azaltarak oksijene çevirmeyi sağlayacaktır. Ayrıca yağmur suyunu tutma özelliğiyle de yağmur suyu toplama sistemini destekleyecektir. [2]

Yapıda yerleri belirlenen kapalı cephelerde yeşil duvar sistemi kullanılacaktır. Böylelikle projede yaşayan duvarlar oluşturularak çatılarda yakalanmak istenen çevreye katkısı olan etkilerin burada da yakalanması sağlanacaktır. Bunun yanında duvar yalıtımı sağlanarak ısı kaybı en az seviyede tutulmuş olacaktır. [3]

Yarışma Projesi Bilgileri

Sunum Paftaları

Çizimler, Diyagramlar ve Eskizler

Görseller

Yorumlar

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle