İstanbul Kültür ve Tarihi Kent Müzesi

Ana Perspektif 2

Kent müzesi tasarımında göz önünde bulundurulan öncelikli konu yapı sürekliliğinin sağlanması ve kent dokusunun bozulmamasıdır. Proje alanının ortasında bulunan liman hanın kör cephelerinden oluşturulan akslar ve Reşadiye caddesine paralel aks birleştirilerek yapının ana gövdesi oluşturulmuş ve bu ana gövdenin formu vasıtası ile yapıda iç bahçeler oluşturulmuştur. Ana gövde üzerinden ek binalar oluşturularak ve İstanbul ticaret odasının cephesinden çekilerek meydan oluşturulmuştur. Meydan vasıtası ile Reşadiye Caddesi ile Yalı köşkü caddesi arasında bir bağlantı oluşturularak insan sirkülasyonuna açık hale getirilmiştir. Bu bağlantı tarihi sokak üzerinden de verilerek tarihi kent dokusunu bozmamak hedeflenmiştir.

Yapının kütle kurgusuyla oluşturulmuş iç bahçe ve ek binalar ile oluşturulmuş meydan yayaların ulaşımında ve toplanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple iç bahçede insanların oturabileceği ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri alanlar düzenlenmiştir. Kafe gece ve gündüz kullanımının sağlanması açısından iç bahçeye konumlandırılmıştır. Aynı sebepten ötürü +9.50 kotunda yer alan restoran ve teraslarına iç bahçeye yerleştirilen asansör ile ulaşımın sağlanması hedeflenmiş ve ana ulaşımın bu aks üzerinden olması gerektiği kanaatine varılmıştır. Ayrıca +13.50 kotuna yerleştirilen halka açık seyir terası ile asansör bağlanmış ve kullanıcı sirkülasyonuna açık hale getirilmiştir. Yapının iç bahçesinin ana dağılım noktası olarak işlemesi sebebiyle de iç bahçeye Reşadiye Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi ve yapının formu ile oluşturulmuş meydan üzerinden olmak üzere 3 farklı noktadan inişler sağlanarak iç bahçenin kullanımının artırılması hedeflenmiştir. Yapının iç bahçesinde, +13.50 kotunda yer alan kütüphane ile bağlantısının sağlanabilmesi ve kaçış merdivenlerinin düzenlenebilmesi için kütüphane ile iç bahçe arasında seyir terasları ile birleştirilen bir platform oluşturarak kaçış merdiveni ve kütüphane merdiven bağlantısı sağlanmıştır. Bu kaçış platformu +1.50 kotunda yönetim binası ile birleştirilerek seyir terasları genişletilmiş ve yönetim binası ile halk kullanımına açık birimler arasında bir bağlantı oluşturulmuştur.

+0.00 kotunda yer alan meydanda insanların kullanım sayısını arttırmak ve gölge alanlar oluşturmak amacı ile meydanın belirli bir kısmı bir saçak ile kapatılmış ve bu saçak tarihi sokağa kadar uzatılarak insanlar için yürüme platformu ve tarihi sokak ile giriş bağlantısı kurulmuştur. Bu saçağın taşıması açısından saçakta belirli bir ritim ile taşıyıcılar yerleştirilmiş ve bu ritim sayesinde insanları daha fazla saçak altında gölgelik bir meydanda toplanması hedeflenmiştir.

Yapının Kurgusu
Yapı; denize paralel bir aks ve liman hanın kör cephelerinden çıkan akslar ile oluşturulduktan sonra ek binalar ile yapının formunda kütle hareketleri yapılmıştır. Yapının halka açık alanlar için ana girişi, yoğun yaya kullanımı olan Reşadiye caddesi üzerinden +1.50 kotundan verilmiştir. Ana giriş üzerinden bağlantıları sağlanan birimler kütüphane, kapalı sergi salonu, bekleme alanı, iç bahçeye bakan atölyeler ve kafedir. Kapalı sergi +5.50 kotunda yer almakla beraber +5.50 kotunu tamamen kapalı sergi haline getirilmiştir. Kapalı sergide belirli dolaşım alanları üzerinde yerleştirilmiş sergi bölümleri yapının cephesinde bir miktar dışarı çıkartılmış ve bölümlenmeleri yapının cephesine dahil edilmiştir. Bu bölümlerin konuları İstanbul kültürü ile bağlantılı olabilmesi açısından İstanbul bitki örtüsü, mimari yapısı, kıyafetleri, boğazı, yemekleri, derin tarihi olarak belirlenmiştir. Ana dolaşım alanı ise İstanbul’un genel tarihi ve yapısını anlatan bir alan olarak belirlenmiştir. Kalıcı müze girişi ile çıkışı farklı noktalardan verilerek insanların giriş ve çıkış noktaları birbirinden ayrılmıştır. Kalıcı müze alanından çıkan ziyaretçilerin restoran, iç bahçe ve tarihi sokak noktalarına çıkışını sağlamak amacı ile liman han cephesinde merdiven ve asansör düzenlenmiştir. +1.50 kotunda yer alan ve tarihi sokağa bakan bir hediyelik satış mağazası konumlandırılarak kalıcı müzeden çıkan ziyaretçiler ve tarihi sokaktan geçenler için yapının içine ve tarihi sokağa açılan bir alan olarak düzenlenmiş ve aynı sebepten ötürü tarihi sokağa bakan bir eser kabul alanı düzenlenmiştir.

Meydandan girişi sağlanan yönetim, kent araştırma enstitüsünün ve oditoryumun yer aldığı binanın girişi meydan üzerinden düzenlenerek halka açık olan yapının kullanım farklılığından bağlantısı kesilerek giriş sağlanmıştır. +1.50 kotundan ve -4.00 kotundaki iç bahçeden giriş yapılabilen Oditoryum yer almaktadır. Oditoryum altında lavabo ve kulisler düzenlenmiştir. Oditoryuma 6 çıkış yerleştirilerek kullanıcıların acil durumlar için tahliyesi hedeflenmiştir. +5.50 kotuna yerleştirilen yönetim katı için çekirdek asansör, merdiven, wc konumlandırılarak yapıda bölümler oluşturulmuştur. +9.50 ve +13.50 kotları da bu biçimde düşünülerek yapının koridor ile bölümlenmesi hedeflenmiştir. +9.50 kotunda yer alan kent araştırma enstitüsü ile kütüphane yarı açık teras ile bağlantı kurulmuş ve araştırmaların genişletilmesi hedeflenmiştir.

Yapı cephesi
Yapı dolu cephelerinde Kale Sinterflex dış cephe malzemesi kullanılmıştır. Yapı kuzey cephesi manzara ile ilişkilendirilebilmesi sebebi ile genel olarak dolu/boş oranı oluşturularak cam cepheye yer verilmiştir. İç bahçeye bakan cepheler için dolu/boş oranı ile cam cepheler düzenlenmiştir. Yapının güneyinde yer alan meydan ve çevresinde Sinterflex malzeme ile kapalı cephe olarak düşünülerek kent dokusunun korunması hedeflenmiştir. Yapının kuzeyinde yer alan +5.50 kotundaki kalıcı müzenin bölümleri için renkli metal yüzeyler tercih edilmiştir.

Proje Bilgileri

Yazar

Üniversite Adı ve Bölümü

Proje Yılı ve Dönemi

Proje Seviyesi

Proje Yeri

Proje Kategorisi

Proje Tipi

Proje Türü

Sunum Paftaları

Çizimler, Diyagramlar ve Eskizler

Yorumlar

1 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Ozan Fırat Öz

Çok keyifli bir çalışma olmuş elinize sağlık. 4. projede çalıştığım alana çok ilginç bir bakış açısı öğrenmiş oldum.

BİZİ TAKİP EDİN